• iconTerazije 27/II, Beograd
 • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 11 77 07 669
+381 60 05 11 596

Specijalista za upravljanje EU Fondovima

Kategorija
Sertifikati sa EURO PASS-om
Predavači
 • Teacher
  Marija Marjanović
  Teacher
  Ljiljana Ćumura
  Teacher
  Jelena Radojević
Courses

Srbija se nezaustavljivo kreće ka evropskim integracijama i tokom ovog procesa otvaraju se potrebe za novim profesionalnim kadrovima poput “Menadžera – Specijaliste za upravljanje EU fondova”.

Program obuke se zasniva na metodologiji VCC Akademije (i poljskog iskustva koje je trenutno najbolje u Evropi) i obuhvata sve faze projektnog menadžmenta: od kreranja početne ideje i osmišljavanja projektnog predloga, do veštine pripreme i prijave projektne dokumentacije po evropskim standardima, kao i svih koraka i procedura prilikom sprovođenja (realizacije) aktivnosti u okviru projekata finansiranih iz EU fondova.

Sa polaznicima će raditi iskusni predavači koji su do sada učestvovali u pripremi i sprovođenju brojnih odobrenih, pa i nagrađivanih, EU projekata. Upravo su njihova iskustva ključna prednost ovog programa čiji je primarni cilj osposobljavanje menadžera da samostalno ili u timovima pripremaju i sprovode projekte.

Obuka je interaktivnog karaktera, zasnovana na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama polaznika. Obuka takođe obuhvata individualnu pripremu kandidata za polaganje testa, nakon čega se dobija međunarodno priznat sertifikat.

Program obuke se sastoji iz:

 • Regionalna politika Evropske unije
 • Fondovi Evropske unije
 • Vrste, princip rada
 • Institucionalni sistem implementacije EU fondova
 • Upoznavanje sa izvorima finansiranja
 • Praktične vežbe uz mentorsku podršku

 • Osnove projekata i upravljanje projektima

 • Inicijacija projekta

 • Određivanje predmeta projekta

 • Analiza učešća - analiza ciljne grupe

 • Procena potreba

 • Logička matrica – značenje i princip izrade

 • Analiza problema           

 • Identifikacija i definisanje problema

 • Analiza i definisanje ciljeva

 • Definisanje rezultata

 • Pretpostavke, indikatori i sredstva provere

 • Planiranje projektnih aktivnosti – izrada gantograma

 • Planiranje troškova projekta – resursi i budžet

 • Plan evaluacije i monitoringa

 • Praktične vežbe uz mentorsku podršku

 • Osnivanje, struktura i organizacija projektnog tima, obim aktivnosti i odgovornosti

 • Upravljanje rizikom projekta – SWOT analiza projekta

 • Evaluacija i praćenje procesa projekta

 • Promocija projekta (diseminacija): principi, smernice, alati i obrasci

 • Zapošljavanje/regrutovanje korisnika u projektu

 • Kriterijum i planiranje regrutovanja – obrasci, dokumenta, smernice

 • Praktični alati za regrutovanje

 • Bezbednost ličnih podataka

 • Zatvaranje projekta – tehnički i finansijski izveštaj

 • Smernice za izveštavanje

 • Verifikacija projekta

 • Administracija i pravno zatvaranje

 • Korišćenje trenutnog iskustva za buduće projekte

 • Specifikacija projektnog izveštavanja u oblasti izvora finansiranja

 • Praktične vežbe uz mentorsku podršku

 • Određivanje predmeta, svrhe i obima projekta

 • Analiza izvodljivosti projektnih aktivnosti

 • Materijalna i finansijska izvodljivost

 • Studija izvodljivosti projekta

 • Priprema aplikacije/zahtev za sufinansiranje

 • Implementacija projekta prema materijalno-finansijskom planu

 • Efekti rezultata projekta

 • Priprema aplikacije/zahtev za plaćanje

 • Praćenje principa i procene projekta

 • Praktične vežbe uz mentorsku podršku

 • Projektni formular

 • Obavezna i prateća dokumentacija

 • Logički okvir projekta (Matrica logičkog okvira – MLO)

 • Budžet projekta

 • Tehnički i finansijski izveštaj

 • SWOT analize projekta

 • PIC prijava

 • LEF formular

 • FIF formular

 • ECAS prijava

 • PADOR prijava

 • Praktične vežbe uz mentorsku podršku

Instructor
Marija Marjanović
Master inženjer pejzažne arhikteture i specijalista za upravljanje eu fondovima

2016. godine završila osnovne akademske studije na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu 2019. godine završila master studije na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu. Školske 2015/2016 i 2016/2017 godine radila kao demonstrator na predmetima Bolesti ukrasnih biljaka i Integralna zaštita biljaka na studijskom programu Pejzažna arhitektura i hortikultura. U periodu od 25.05.2017. do 15.11.2018. bila zaposlena u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za penzijsko invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu kao pejzažni arhitekta na poslovima zaštite i obnove ratnih memorijala. Od 2020. godine doktorand na Šumarskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu na modulu Pejzažna arhitektura.

Instructor
Ljiljana Ćumura
Master sociologije

Ljiljana Ćumura, master sociologije, projektni menadžer, specijalista za upravljanje EU fondovima i sertifikovana međunarodna edukatorka. Studirala na Univerzitetu u Novom Sadu, a usavršavala se u oblasti projektnog menadžmenta, mirovnog obrazovanja, medijacije, omladinskog rada, interkulturalnog učenja i razvoja zajednice u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Švedskoj, Poljskoj i na Malti. Poseduje više od 20 godina iskustva i rada u međunarodnom, nevladinom i državnom sektoru. Autorka i koautorka stotinak projekata finansiranih iz domaćih i inostranih fondova, od kojih su neki nagrađivani. Objavljuje naučne radove na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Dobitnica brojnih nagrada u oblasti obrazovanja, novinarstva, umetnosti, omladinskog rada, viktimologije. Drži trenige i predavanja širom Evrope.

Instructor
Jelena Radojević
Diplomirani ekonomista i Master inženjer menadžmenta

Zvanje Diplomirani ekonomista stekla na Ekonomskom fakultetu u Nišu, dok je zvanje Master inženjer menadžmenta, stekla na Mašinskom fakultetu u Nišu sa prosečnom ocenom 10.00.

Bogato radno iskustvo stekla na zahtevnim i odgovornim menadžerskim pozicijama u više domaćih i stranih kompanija. Pokreće samostalni biznis 2014.godine u oblasti poslovnog savetovanja i obrazovanja za kompanije i pojedince. Osnivač je Centra za lični I profesionalni razvoj “ Kolegijum Orbis” u okviru koga posluje Obrazovni centar specijalizovan za obuke iz računovodstva, poslovnih veština i preduzetništva, gde je angažovana kao vodeći predavač. Kao omladinski radnik radi sa mladima u oblasti socijalnog preduzetništva, ličnog i profesionalnog razvoja, sa ciljem  poboljšanja njihovog socijalnog i ekonomskog statusa, kao i sa osobama koji žele da poboljšaju svoje poslovne performance  kroz mentorske programe.  Više stotina mladih ljudi je završilo obrazovne programe Centra I više od dvadeset je pokrenulo sopstveni biznis.

Aktivni je učesnik na više Erasmus + projekata koji su vezani za socijalno, omladinsko i žensko preduzetništvo.

Specijalista je za upravljanje EU fondovima i Trener za Modul Upravljanje EU fondovima VCC akademije.

Poseduje Sertifikat o završenoj osnovnoj obuci za posredovanje izdat od strane Fakulteta političkih nauka Beograd, kao i Dozvolu za posredovanje pod brojem 740-09-01013/2020-22, izdatu od strane Ministarstva pravde Republike Srbije