• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Online Obuka iz Preduzetništva

Kategorija
Obuke
Predavači
  • Teacher
    Jelena Radojević
Courses
Program obuke se sastoji iz:
Instructor
Jelena Radojević
Diplomirani ekonomista i Master inženjer menadžmenta

Zvanje Diplomirani ekonomista stekla na Ekonomskom fakultetu u Nišu, dok je zvanje Master inženjer menadžmenta, stekla na Mašinskom fakultetu u Nišu sa prosečnom ocenom 10.00.

Bogato radno iskustvo stekla na zahtevnim i odgovornim menadžerskim pozicijama u više domaćih i stranih kompanija. Pokreće samostalni biznis 2014.godine u oblasti poslovnog savetovanja i obrazovanja za kompanije i pojedince. Osnivač je Centra za lični I profesionalni razvoj “ Kolegijum Orbis” u okviru koga posluje Obrazovni centar specijalizovan za obuke iz računovodstva, poslovnih veština i preduzetništva, gde je angažovana kao vodeći predavač. Kao omladinski radnik radi sa mladima u oblasti socijalnog preduzetništva, ličnog i profesionalnog razvoja, sa ciljem  poboljšanja njihovog socijalnog i ekonomskog statusa, kao i sa osobama koji žele da poboljšaju svoje poslovne performance  kroz mentorske programe.  Više stotina mladih ljudi je završilo obrazovne programe Centra I više od dvadeset je pokrenulo sopstveni biznis.

Aktivni je učesnik na više Erasmus + projekata koji su vezani za socijalno, omladinsko i žensko preduzetništvo.

Specijalista je za upravljanje EU fondovima i Trener za Modul Upravljanje EU fondovima VCC akademije.

Poseduje Sertifikat o završenoj osnovnoj obuci za posredovanje izdat od strane Fakulteta političkih nauka Beograd, kao i Dozvolu za posredovanje pod brojem 740-09-01013/2020-22, izdatu od strane Ministarstva pravde Republike Srbije