• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Nasilje u porodici institucionalna zastita

Kategorija
Obuke
Predavači
  • Teacher
Courses

Jedan od glavnih ciljeva prigrama jeste sticanje znanje i veština kod prepoznavanje oblike nasilja u porodici, propoznavanje ključnih problema usvajanje osnovnih pricipa kroz upoznavanje pravne regulative, primene integralnih multisektorskih koordiniranih invervencija službi u zajednici koje efikasno zaustavljaju nasilje. Usvajanje znanja i veština za rad sa žrtvama baziran na konceptu osnaživanja i zastupanja njihovih interesa u pravnim postupcima, i rada sa nasilnicima baziran na odgovornosti i efikasnoj kontroli nasilnog ponašanja.

Program obuke se razvija kroz opšte i posebne kopmetencije neophodne za efikasne, delotvorne, sveobuhvatne, specificne  i kordinirane intervencije. Program se odvija kroz sledeće faze:

  • Prepoznavanje kluča nasilja u porodici kroz poznavanje obavezujućih domaćih i međunarodnih dokumenata.
  • Podrška i osnaživanje žrtvi nasilja u porodici,
  • Primena koncepta osnaživanja i uključivanja žrtvi u sve procese.
  • Identifikovanje i utvrđivanje nasilja, procena stepena opasnosti, analiza potreba.

Edukacija profesionalaca:  Edukacija profesionalaca kao termim obuke je program koji je namenjem stručnim saradnicima centra za sosijalni rad kao i drugim službama, ali je takođe dostupan saradnicima i profesionalcima iz policije pravosudnih organa, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija, u jedinicama lokalne samouprave kao i drugim relevantnih službu angažovanih u koordinaciji akcija prevencijje zaštite nasilja u porodici u zajednici.

 

Ciljna grupa profesionalaca kojima je program namenjen: Program je namenjen stručnim radnicima u centru za socijalni rad i drugim socijalnim službama, ali je dostupan i profesionalcimaiz policije, pravosudih organa, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija, lokalne samouprave i drugih pelevantnih službi angažovanih u koordinaciji akcija prevencije i zaštite od nasilja u porodici u zajednici.

Program obuke se sastoji iz: