• iconTerazije 27/II, Beograd
 • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

PISANJE PROJEKATA – napredni nivo

Kategorija
Obuke
Predavači
 • Teacher
  Ljiljana Ćumura
Courses

Obuka „Pisanje projekata“ (napredni nivo) odnosno “Pisanje projekata za EU fondove” omogućava polaznicima da steknu veštine pisanja predloga projekata za domaće i inostrane (EU) fondove koristeći Matricu logičkog okvira (MLO), pronalaženje, ispunjavanje i pripremu projektne dokumentacije po evropskim standardima, kao i aktivno učešće na međunarodnim i domaćim konkursima i pozivima. Obuka je interaktivnog karaktera, zasnovana na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama polaznika.

Program obuke se sastoji iz:

 • Šta je projekat, šta je dobar projekat?
 • Karakteristike uspešnog i neuspešnog projekta
 • Kako osigurati uspeh projekta

 • „Projekat od A do Š“
 • EU projektna terminologija
 • Upoznavanje sa terminologijom skraćenica

 • Analiza učešća - zainteresovane strane
 • Praktičan rad

 • Identifikacija i definisanje problema
 • Uzroci i posledice
 • Tehnika - Drvo problema
 • Praktičan rad

 • Analiza i definisanje ciljeva
 • Opšti cilj i specifični ciljevi
 • Tehnika - Drvo ciljeva
 • Praktičan rad

 • Definisanje rezultata
 • Praktičan rad

 • Pretpostavke
 • Indikatori
 • Sredstva provere
 • Praktičan rad

 • Gantogram
 • Praktičan rad

 • Evaluacija
 • Monitoring
 • Praktičan rad

 • Planiranje budžeta
 • EU propisi izrade budžeta
 • Praktičan rad

 • Upoznavanje sa procedurama pripreme projektne dokumentacije
 • Potrebna dokumentacija
 • PIC
 • LEF
 • FIF
 • ECAS
 • PADOR

 • Prezentacija domaćih i inostranih fondova, konkursa i javnih poziva

Instructor
Ljiljana Ćumura
Master sociologije

Ljiljana Ćumura, master sociologije, projektni menadžer, specijalista za upravljanje EU fondovima i sertifikovana međunarodna edukatorka. Studirala na Univerzitetu u Novom Sadu, a usavršavala se u oblasti projektnog menadžmenta, mirovnog obrazovanja, medijacije, omladinskog rada, interkulturalnog učenja i razvoja zajednice u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Švedskoj, Poljskoj i na Malti. Poseduje više od 20 godina iskustva i rada u međunarodnom, nevladinom i državnom sektoru. Autorka i koautorka stotinak projekata finansiranih iz domaćih i inostranih fondova, od kojih su neki nagrađivani. Objavljuje naučne radove na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Dobitnica brojnih nagrada u oblasti obrazovanja, novinarstva, umetnosti, omladinskog rada, viktimologije. Drži trenige i predavanja širom Evrope.