• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 63 401 462

Digitalno preduzetništvo

Kategorija
Obuke
Predavači
  • Teacher
    Aleksandra Kečić
Courses

Nije tajna da su navike i ponašanja potrošača izmenile organizaciju i poslovanje kompanija u zadnje dve godine. Elektronska trgovina u Srbiji beleži svoje istorijske rezultate koji pokazuju ukupnu potrošnju u 2020. godini u visini od 32,2 milijarde dinara, u domaćoj valuti, a porast na 455 miliona evra - kad im se doda potrošnja u evrima, dolarima, funtama i švajcarskim francima – kupujući karticama preko interneta.

 

Da li ste spremni da se priključite digitalnoj (r)evoluciji?

 

Program Digitalno preduzetništvo vas upoznaje sa veštinama potrebnim da osnujete i vodite sopstveni onlajn biznis, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Pored preduzetničkih veština i znanja, naučićete kako da kreirate i upravljate digitalnim sadržajem potrebnim da se istaknute kao (r)evolucionar u svojoj oblasti. I tako, jednostavno: naučićete kako da kreirate Google reklame, prilagodite web sajt pretraživaču uz pomoć SEO, kako da napravite i vodite Facebook stranicu, kako da napravite reklamu na Facebook i Instagramu. Naravno, savladaćete izradu web sajta uz pomoć super alata kao što je WordPress (koristićemo i DIVI, najmoderniji program za dizajniranje sajtova današnjice). Sve ovo vam omogućava da uspešno pokrenute ili razvijete i sopstveni biznis.

Kompletna ova obuka se sastoji od 3 obuke koje su u rednovnoj ponudi, i to: Digitalni marketing, Digitalno poslovanje i E-prodaja.

Nakon uspešnog polaganja ispita, polaznici dobijaju 3 sertifikata za svaku obuku pojedinačno

Program obuke se sastoji iz:

1. Upoznavanje sa organizacionom šemom društva i njegovom strukturom

2. Upoznavanje sa uobi?ajenim pravilima ponašanja u toku radnog procesa

1. Upoznavanje sa va?e?im Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

2. Zakonska regulativa u digitalnom poslovanju

1. Pojam i zna?aj bezbednosti i zdravlja na radu

2. Obaveze poslodavca i prava zaposlenih

3. Izvor i uzrok povreda na radu pri koriš?enju opreme za rad

4. Upoznavanje sa opasnostima i štetnostima pri radu sa opremom za rad i merama bezbednosti i zdravlja na radu i spre?avanje povreda na radu i profesionalnih bolesti, obaveze u vezi bezbednosti i zdravlja na radu

1. Upoznavanje sa pojmom digitalne transformacije

2. Izrada plana digitalne transformacije

3. Alati i softveri za uvo?enje digitalne transformacije u kompanije

1. Upoznavanje sa osnovama Cloud poslovanja

2. Tipovi Cloud-a

3. Primeri rada osnovnih Cloud aplikacija

4. Cloud ra?unovodstveni sistemi

5. Povezivanje upravlja?ke funkcije na Cloud 

1. Osnove CRM-a

2. Tipovi CRM-a

3. Implementacija CRM-a prema tipovima firmi

4. Rad u poznatim CRM softverima

5. Uspešan promer CRM poslovanja

1. Osnove poslovanja u ERP sistemima

2. Zašto se koriste ERP sistemi

3. Poznata ERP rešenja

4. Primer rada u ERP rešenju

1. Elektronsko bankarstvo

2. Implementacija elektronskog bankarstva u firme

3. Naplata sistema preko sistema za naplatu

1. Osnove E-komerca

2. Tipovi E-komerca

3. Sistemi pla?anja preko E-komerca

4. Unutrašnja i spoljašnja trgovina

1. Obrada fotografija

2. Izrada logoa

3. Izrada vizit karata

4. Infografikoni

5. Obrada i montiranje video materijala

6. Upoznavanje sa radnim okru?enjem programa Canva

1. Psihologija boja

2. Boje u digitalnom marketingu

1. Upoznavanje sa alatima za izradu stranica

2. Izrada stranica na sajtu

3. Optimizacija stranica

4. WordPress

5. Plaginovi i vid?eti

6. Divi tema

7. Optimizacija sajta za mobilne telefone

1. On-line dnevnik

2. Pisanje ?lana za sajt

1. Izrada poslovne stranice na Facebook-u

2. Izrada poslovne stranice na Instagram-u

3. Analitika na društvenim mre?ama

4. Reklame i kampanje na društvenim mre?ama

1. Izrada pla?ene reklame

2. Organizacija profesionalnih reklamnih kampanja

3. Google analitika

4. Moje Google preduze?e

5. Ucrtavanje na Google mapi

1. Analiza proizvoda

2. Kako odabrati dobrog saradnika

1. WordPress

2. Divi sistem

3. Upravljanje plaginovima

1. Upoznavanje sa WooCommerce

2. Podešavanja WooCommerce plagina

1. Kreiranje proizvoda

2. Povzivanje veb prodavnice sa AliEkspresom

3. Editovanje proizvoda

4. Shopify platforma

1. Upoznavanje sa radnim okru?enjem

Shopify

2. Izrada veb prodavnice

3. Povezivanje sa Ali Ekspresom

1. Kreiranje veb stranica

2. Optimizacija sajta

3. Administracija sajta

4. Rad sa menijima

Instructor
Aleksandra Kečić
Diplomirani ekonomista i Intuitivni trener

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekla zvanje diplomiranog ekonomiste, ima 33 godine. Radi sa ljudima već 8 godina na ličnom rastu i razvoju. Održava obuke iz oblasti ličnog napretka i digitalnog poslovanja. Napisala knjigu iz oblasti ličnog razvoja.