• iconTerazije 27/II, Beograd
  • iconinfo@cpsacademy.edu.rs

Radno vreme : Ponedeljak - Petak 08:00 - 15:30

icon

Pozovite nas

+381 11 77 07 669
+381 60 05 11 596

Istraživanje tržišta i javnog mnjenja

Kategorija
Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA)
Predavači
  • Teacher
Courses
Program obuke se sastoji iz:

1. Šta je korporativna kultura

2. Elementi kulture u organizaciji

3. Klima i kultura u organizaciji

1. Izvodi Zakona o radu

2. Izvodi zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

3. Prava korisnika usluga

1. Pojam i značaj bezbednosti i zdravlja na radu

2. Izvor i uzrok povreda na radu pri korišćenju opreme za rad

3. Upoznavanje sa opasnostima i štetnostima pri radu sa opremom za rad

4. Zaštita od požara

1. Istraživanje tržišta

2. Istraživanje javnog mnjenja

1. ad hoc istraživanja

2. sindikalizovana istraživanja

3. omnibus istraživanja

4. panel istraživanja

5. tracking istraživanja

1. Vrste istraživanja prema mestu

2. Kvantitativni i kvalitativni podaci

3. Intervju

4. Anketa

5. Fokus grupe.

6. Okrugli sto

7. Prikupljanje podataka putem telefona

8. Prikupljanje podataka preko interneta

1. Priprema podataka za analizu

2. Metode unošenja podataka

3. Kontrola unosa podataka

4. Limesurvey platforma i dizajn prikupljenih podataka

5. Grafičko prikazivanje podataka

6. Izveštaj istraživanja

Karakteristike obuke

  • Trajanje :
  • Modula :
  • Testova :
  • Polaznika po grupi :
Cena : 275.000 RSD Prijavi se

Proveri svoje znanje

Testiraj se